PSYCHOTERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest zorganizowanym systemem praktyki klinicznej, ale też modelem wyjaśniającym genezę wielu trudności i zaburzeń, którego skuteczność została potwierdzona w badaniach naukowych.

Celem terapii poznawczo-behawioralnej jest skuteczna poprawa jakości życia pacjenta, którą osiąga się poprzez modyfikację zachowań i sposobu myślenia (co często odbywa się na głębszym poziomie rozumienia własnych schematów).

Cechy charakterystyczne TPB to:

  • zorientowanie na cel
  • skuteczność
  • jasna struktura sesji terapeutycznych
  • a także przejrzystość procedur i interwencji terapeutycznych

Można powiedzieć, że terapia poznawczo-behawioralna to terapia partnerska, gdyż mieści się ona w nurcie tzw. podejścia opartego na współpracy (collaborative approach).

Główne cechy procesu terapii to: współpraca między terapeutą a pacjentem, zorientowanie na zrozumienie i rozwiązanie problemu, skupienie na teraźniejszości (ale kiedy jest to niezbędne z uwzględnieniem mechanizmów psychorozwojowych powstawania zaburzeń i dysfunkcji), ograniczenie w czasie (co nie oznacza, że zawsze jest to terapia krótkoterminowa) oraz stosowanie odpowiednich technik terapeutycznych.

Szczególną korzyść z terapii poznawczo-behawioralnej mogą odnieść osoby z określonymi i specyficznymi problemami behawioralnymi oraz emocjonalnymi takimi jak: depresja, zaburzenia nastroju, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (OCD), zespół chronicznego zmęczenia (CFS), zespół jelita drażliwego (IBS), uzależnienia behawioralne, fobie i zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania, chroniczny/przewlekły ból, radzenie sobie z gniewem, zespół stresu pourazowego (PTSD), zaburzenia snu, czy zaburzenia osobowości.

Bibliografia:

Popiel A, Pragłowska E. Psychoterapia poznawczo-behawioralna. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat; 2008.

Kokoszka A. Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009.

Beck Judith S. Terapia poznawczo-behawioralna. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012