DIALOG MOTYWUJĄCY

Jest metodą, która pozwala ludziom się zmieniać i wprowadzać takie zmiany w swoim życiu jakie są zgodne z ich wartościami i celami.  Oparty jest na podejściu humanistycznym, terapii systemowej, terapii poznawczo-behawioralnej i psychologii motywacji. Twórcami metody są prof. William Miller i prof. Stephen Rollnick.

Dialog Motywujący (DM) to taki styl pracy z rozmówcą/ klientem, który służy umocnieniu u osoby jej własnej motywacji i zobowiązania do zmiany.  Specjalista/terapeuta pomaga klientowi przyjrzeć się motywom leżącym u podłoża decyzji dotyczących zachowania oraz łagodnie prowadzi klienta w kierunku ponownej oceny jego własnych motywów oraz eksplorowania możliwości zmiany.

DM jest silnie skoncentrowany na kliencie.  W duchu dialogu motywującego obecna jest postawa pełna szacunku, empatii, ale też współpracy i wzmacniania autonomii.

Skutecznie wykorzystywany wszędzie tam, gdzie pojawiają się problemy z motywacją do zmiany (m.in. przy zmianie nawyków, uczeniu się nowych rzeczy, czy utrzymywaniu zdrowej rutyny przy przewlekłych chorobach takich jak: cukrzyca, SM, choroby układu krążenia i inne).

Bibliografia:

William R. Miller, Stephen Rollnick, Dialog motywujący, Jak pomóc ludziom w zmianie. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2014

Tom Barth Materiały szkoleniowe, 2020 Wrocław

www.pidm.pl